Combo bếp gas và bộ nồi Häfele - Bếp đẹp nhà vui - Häfele
Mua trực tuyến tại
Bếp gas Häfele
Trang chủ
Nấu nướng dễ dàng
Bếp gas Häfele
Combo bếp gas và bộ nồi Häfele
Combo bếp gas và bộ nồi Häfele
Mã sp: 732.05.614
7.150.000 ₫

Bộ sản phẩm gồm:

  • Bếp gas 2 vùng nấu – Mã sản phẩm: 538.06.287
  • Bộ nồi & chảo bếp từ  – Mã sản phẩm: 531.08.040
       

Sản phẩm liên quan