Combo chậu đá Grantec màu vàng và vòi bếp inox Häfele - Bếp đẹp nhà vui - Häfele
Mua trực tuyến tại
Chậu bếp Häfele
Trang chủ
Lau dọn dễ dàng
Chậu bếp Häfele
Combo chậu đá Grantec màu vàng và vòi bếp inox Häfele
Combo chậu đá Grantec màu vàng và vòi bếp inox Häfele
Mã sp: 588.64.009
11.232.000 ₫

Bộ sản phẩm gồm:

  • Chậu bếp đá Grantec Häfele 2 hộc, màu vàng  – Mã sản phẩm:  570.36.400
  • Vòi bếp Häfele Eos – Mã sản phẩm: 570.51.030
       

Sản phẩm liên quan