Tay nâng Free Flap H1.5 cho cánh cửa nhỏ và vừa

Mã SP: 372.39.XXX

Màu hoàn thiện Nhóm Loại Mã hàng Giá (Đã VAT)
Màu xám Trái 372.39.600 352,000 đ
Phải 372.39.601 352,000 đ 
Cặp 372.29.325 654,000 đ
B Trái 372.39.610 346,500 đ
Phải 372.39.611 346,500 đ
Cặp 372.29.327 654,500 đ
C Trái 372.39.620 324,500 đ
Phải 372.39.621 324,500 đ
Cặp 372.29.329 654,500 đ
D Trái 372.39.630 368,500 đ
Phải 372.39.631 368,500 đ
Cặp 372.29.331 687,500 đ  
 Màu trắng A Trái 372.39.800 352,000 đ
Phải 372.39.801 352,000 đ
Cặp 372.29.326 654,000 đ
B Trái 372.39.810 346,500 đ
Phải 372.39.811 346,500 đ
Cặp 372.29.328 654,500 đ
C Trái 372.39.820 324,500 đ 
Phải 372.39.821 324,500 đ
Cặp 372.29.330 654,500 đ
D Trái 372.39.830 368,500 đ
Phải 372.39.831 368,500 đ
Cặp 372.29.332 687,500 đ